• image01
  • image02
  • image03
  • image04

DOWNLOAD

โหลดได้ที่ไหน ?

สามารถ Download ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

TERM & CONDITION

เงื่อนไขการให้บริการ
ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างท่านกับ REAL MEMBERS ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการและเว็บไซต์ REAL MEMBERS ท่านพึงอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดัง ต่อไปนี้

1. REAL MEMBERS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด ของแอพพลิเคชั่นหรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดย ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

2.เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
REAL MEMBERS เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุกๆ หน้าของแอพพลิเคชั่นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก REAL MEMBERS

3.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
แอพลิเคชั่นของ REAL MEMBERS อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน ทั้งนี้ REAL MEMBERS มิได้ให้การรับรองหรือยืนยัน ความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า REAL MEMBERS ให้การ รับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บ ไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง

4.การชดเชยค่าเสียหาย
ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและ ข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก ภายใต้บัญชีรายชื่อท่านแต่เพียงผู้เดียว อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระ ทำที่ผิดกฎหมาย

5.การใช้งานแอพพลิเคชั่น REAL MEMBERS
REAL MEMBERS มิได้รับรอง รับประกัน หรือ เป็นตัวแทนของข้อมูล เนื้อหาใดๆ ที่ ปรากฏบนหน้าแอพพลิเคชั่น ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของ ประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อคุณเข้ามาที่แอพพลิเคชั่นของ เรา ถือว่าท่านได้รับรู้และหมายถึงการแสดงตนต่อ REAL MEMBERS แล้วว่า ท่านมี สิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ใน แอพพลิเคชั่นของเรา

6. แต้มหรือเงินที่เกิดขึ้นของสมาชิกใน Application REAL MEMBERS จะยังคงถือเป็น ทรัพย์สินของ REAL MEMBERS เพียงแต่ REAL MEMBERS ยินยอมให้สมาชิกใช้แต้ม หรือ เงิน นั่นภายใต้ REAL MEMBERS Application เท่านั้น

7. สิทธิการทำรายการ ที่ต้องใช้ แต้ม หรือ เงิน เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า ของ สมาชิกต้องเกิดขึ้นภายใน REAL MEMBERS Application เท่านั้น

8. หากสมาชิก ทำผิด กฎหรือเงื่อนไข ของ REAL MEMBERS ทาง REAL MEMBERS มีสิทธิ์ ยกเลิกแต้ม หรือ เงิน ของสมาชิกที่เกิดขึ้น หรือ แม้กระทั่ง งดให้สมาชิกเข้าใช้ ระบบ ตามเวลาที่ทาง REAL MEMBERS เห็นสมควร

9. ท่านในฐานะ ผู้สนับสนุน (Sponsor) ยินยอมให้ ลูกข่ายของท่าน (Downline)สามารถขอข้อมูล ส่วนตัว คือ ชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อ ท่านได้ จากบริษัท

10. ท่านในฐานะ ผู้สนับสนุน (Sponsor) ยินยอมรับผิดชอบทุกประการในการที่ ลูกข่ายของท่าน 1 ระดับ ไม่สามารถทำธุรกรรมกับทาง REAL MEMBERS ได้เนื่องจาก การกระทำที่ไม่ถูกต้อง

MEMBER

สำหรับสมาชิก

สมาชิกสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดของตัวเองได้


Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

FAQ

 คำถามที่พบบ่อย ?

ทำไมต้องมีการส่งเอกสาร ไม่ให้กด ยอมรับเหมือนโปรแกรมอื่น ๆ

เพราะตามกฎหมายไทยการกดยอมรับไม่สามารถมีผลทางกฎหมายได้และทางผู้ใช้ งานสามารถอ้างในชั้นศาลได้ว่าไม่ได้อ่านข้อความ ทางบริษัทต้องปกป้องระบบคนส่วนใหญ่จึงจำเป็น ต้องให้ท่านส่งเป็นเอกสารยืนยันเท่านั้น

ทำไมต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนด้วย

ทางบริษัทใช้เพื่อทำการหักภาษีนำส่ง สรรพากร โดยทางบริษัทให้ท่านขีดฆ่า เรียบร้อย แล้ว ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่นำไปใช้เพื่อการอื่น

บริษัทจะถอนเงินออกจากบัญชีได้หรือไม่

การให้เบอร์บัญชีกับทางบริษัท บริษัทสามารถโอนเข้าได้อย่างเดียว ไม่สามารถถอน ออกจากบัญชีท่านได้

กรณีดาวไลน์ไม่สามารถเขียนได้ สามารถใช้การปั้มลายนิ้วมือประทับลงในเอกสารเงื่อนไขบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนได้หรือไม่

สามารถทำได้

ยอดถอนขั้นต่ำจะเป็น 100 บาทตลอดเลยหรือไม่

บริษัทจะให้ถอนได้ 100 บาท ในอนาคตอาจมีการปรับมากขึ้นหรือน้อยลง แต่จะแจ้งให้ทราบก่อน

ถ้าลงทะเบียนในเครื่องแล้ว สามารถลงทะเบียนใหม่ได้หรือเปล่า

ไม่สามารถทำได้ นอกจากผู้ใช้เดิมจะทำการย้ายเครื่องไปเครื่องอื่นเสียก่อน จึงจะ สามารถลงทะเบียนใหม่ที่เครื่องนั้น ๆ ได้

อายุต่ำกว่า 18 ใช้ได้หรือไม่

เนื่องด้วย ตัวโปรแกรมเป็นการดูโฆษณา จึงเข้ากฎหมายสื่อ และ วีดีทัศน์ ซึ่งอาจจะมี ภาพล่อแหลม และ เรื่องทางเพศ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ ไม่อนุญาติ และ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ Sponsor รายนั้น ๆเชิญชวนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ใช้งาน Sponsor รายนั้น ๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ ความผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเอง

เอกสารที่ส่งแล้วสามารถทราบผลได้อย่างไร

ท่านต้องถาม Sponsor ท่านเท่านั้น

จะสามารถดูรายละเอียด Downline ได้จากไหน

http://www.realmlm.biz/member โดนท่านจะสามารถดู Downline ได้ 1 ระดับ เท่านั้น และดูผลการส่งเอกสารได้จากที่นี้

ถ้า Reset เครื่องข้อมูลหายทำยังไง

ให้ลงทะเบียนใหม่ด้วยข้อมูลเดิมครับ จะมี SMS ยืนยันอีกครั้ง ข้อมูลจะกลับมา

ลบ App ลงใหม่ข้อมูลหายหรือไม่

ไม่หายครับ สามารถทำได้

ส่วนใหญ่เอกสารที่ไม่ผ่านมีอะไรบ้าง

1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นเอกสารเก่า
2 ส่งมาแต่ "สำเนาบัตรประชาชน"
3 ส่งมาแต่ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข"
4 ลายเซ็นในเอกสาร “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ไม่ตรงกับลายเซ็นที่สำเนาบัตร
5 ไม่ได้ขีดคร่อม “ใช้เพื่อรับเงินจาก REAL MEMBERS เท่านั้น”

6 เบอรโทรศัพท์ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน

7 เลขบัตรประชาชนใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” กับ “สำเนาบัตร” (ถ้ามีลายเซ็น นามสกุลต้องเซ็นให้เหมือนกันด้วย)

สามารถลงหลายเครื่องได้หรือไม่

ได้ครับ แต่ถ้าท่านลงข้อมูลที่ซ้ำกัน แต่เบอร์โทรศัพท์ไม่ซ้ำกัน ระบบจะมองเป็น 2 คน แต่ ส่งภาษีในนามคนเดิม 2 ครั้ง ทำให้ ท่านอาจจะเข้าข่ายจงใจเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ บริษัท ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่า Internet จะคุ้มกับการดูหรือไม่

ทางเราไม่แนะนำให้ท่านใช้ internet ที่เสียเงินมาก ๆ ในการดู ควรหา internet ฟรี และ เวลา 20 นาที

ทำไมเครื่องร้อน

โปรแกรมจะทำการบันทึกโฆษณาเก็บไว้ในเครื่องตลอดเวลา ถ้าท่านไม่ได้ใช้งาน ควรจะ ปิดโปรแกรมออกจากเครื่อง


โปรแกรมกินพื้นที่มาก

ตัวโปรแกรมต้องทำการบันทึกโฆษณาไว้ก่อน ท่านสามารถลบพื้นที่ข้อมูลส่วนที่เกินได้ ตลอดเวลาโดยไม่ทำให้โปรแกรมหยุดทำงาน


ย้าย Sponsor ได้หรือไม่

ถ้าท่านยังไม่ได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทสามารถย้ายได้ตลอดเวลา หลังจากบริษัทรับ เอกสารท่านแล้วจะไม่สามารถย้ายได้อีกเลย

ถ้าเกิดปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อมาที่บริษัทได้หรือไม่

บริษัทไม่มีคนคอยดูแลตรงจุดนี้ให้ครับ ระบบออกแบบให้ Sponsor จะเป็นคนดูแลและ แก้ไขปัญหาให้ท่านในทุก ๆ กรณีครับ

จะรับข่าวสารการอัพเดทได้ทางไหนบ้าง

ทางเวป www.realmlm.biz หรือจาก Sponsor ท่านเท่านั้น

ถ้าเราไม่ทำงาน Sponsor จะยังได้เหรียญจาก Downline ของเราหรือไม่

จะยังคงได้ตามปกติ เพียงแต่ ท่านคนเดียวจะไม่ได้รับเหรียญจาก Downline ท่านครับ

กล่องคืออะไร

กล่องจะเป็นการเล่นทายผลในรูปแบบหนึ่ง โดยท่านสามารถเลือกจำนวนเงินที่จะลอง เสี่ยงทายได้ ถ้าทายถูกจะได้รับเงินคืนเป็น 2 เท่าครับ

มีการ ล๊อกผลหรือไม่

บริษัท ได้ใช้ หลักการสุ่มค่าตัวเลขที่สามารถพิสูจน์ได้ ในชั้นศาลเพื่อยืนยันตรงจุดนี้ครับ ผลลัพธ์ได้ถูกคำนวนตามสูตรตลอดเวลา ไม่ได้มีการ ล๊อกผลแต่ประการใด

เหรียญที่ได้จากกล่อง Sponsor ได้ด้วยหรือไม่

ไม่ได้

ทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึงการใช้งานกล่องเลย

กล่องไม่สามารถบอกเป็นสาธารณะได้เพราะอาจจะเข้าข่ายชักชวนเล่นการพนัน

กล่องถือเป็นการพนันหรือเปล่า

ตามพรบ.การพนันต้องมีทั้งคนได้และเสีย เงิน จากจุดนี้ผู้เล่นไม่มีการเสียเงินให้กับระบบ มีแต่ได้ หรือไม่ได้เท่านั้น

สามารถซื้อเหรียญทองเพิ่มได้หรือไม่

บริษัท ไม่อนุญาติให้มีการซื้อเหรียญโดยเด็ดขาด การแอบอ้างว่าสามารถเติมเหรียญ ทองในระบบได้ ถือเป็นการโกหก ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีทีท่านหลงเชื่อคำพูดของบุคคลที่ อ้างว่าสามารถเติมเหรียญให้ท่านได้ ในทุกกรณี

ถ้าลืมกดขั้นต่ำ 40 ครั้งจะสามารถกดย้อนหลังได้ไหม

ไม่สามารถทำได้ครับ

เงินที่ไม่ได้กด บริษัทเอาไปทำอะไร

ทางบริษัทรวบรวม เพื่อให้มูลนิธิ ที่อยู่ใน รายนามของ สรรพากร ได้ติดต่อเพื่อนำเงินไป ทำบุญและออกใบ อนุโมธนาบัตรให้แก่ท่านครับ

CONTACT

ช่องทางการติดต่อ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ!
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อที่ Upline ของท่านได้เลย

หากท่านยังไม่มีผู้แนะนำ ท่านสามารถติดต่อได้จากรายชื่อด้านล่าง


กนกดล สิริวัฒนชัย GACQFPFA
idline: jess2016aus
"เมื่อเชื่อมั่นและลงมือทำ ความสำเร็จมีอยู่จริง"

นิมิตร โคตรวงษ์
รหัสสปอนเซอร์ : IBBQFPFA
เบอร์ติดต่อ 0637049579
ช่องทางอื่นๆ FB fb.com/mikesxsxsx
"รายได้เสริมง่ายๆ เพียงแค่เข้าใช้ RealMLM"

พัสกร อุ่นโสดา MACQFPFA
idline: phatsakon.unsoda
"เรื่องงาน ผมไม่เล่น"

พีระยุทธ์ วณิชวรากิจ
รหัส : JDBQFPFA
เบอร์ 086-854-3546
ID line : yuth_qc11
"ทำงานเพื่อสำเร็จทุกอย่าง แล้วเอาเวลามาสร้างบารมีกัน"

กาญจนา โชติโอภาส
รหัส DCBQFPFA
เบอ 080-238-5551
id line :beekn Facebook : Bee KN
"REAL MEMBERS ทำไลฟ์สไตล์บนโมบายให้เป็นกำไรชีวิต มาenjoyด้วยกันซิคะ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
REAL MEMBERS make your lifestyle to get more benefit. Welcome to join with us for good life."

ฐิติยา สืบประเสริฐกุล
รหัส : QGCQFPFA
เบอร์ 098-6456542
ID line : jiabable
"ถ้าเชื่อมั่นว่าทำได้ คุณก็เดินไปได้ครึ่งทางของเป้าหมายแล้ว"

ณัฐภากัญญ์ กุมุท
รหัส GJCQFPFA
เบอร์โทร 081-5755544
ID LINE : chompooyoohoo
"รายได้เสริมง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว"

อรรถสิทธิ์ มุกดานัดที
รหัสสปอนเซอร์ : NGBQFPFA
เบอร์ติดต่อ : 0818070052
ช่องทางอื่นๆ FB : fb.com/attasit.pu
"เน้นสร้างทีม หาคนแบ่งปันสู่ลูกทีม หาคนไม่เก่งก็ไม่ต้องกลัว ขอแค่มุ่งมั่นตั้งใจ เราจะช่วยกันขยายทีม ร่วมกัน"

กัญจนี โรจน์ศิลป์
รหัส : KGFQFPFA
เบอร์ 099-4466697
Fb: www.facebook.com/rotesin
"อยากมีเงิน ต้องสอนคนทำงาน"

ปนัสดา วจนะเสถียร
รหัส : DABQFPFA
เบอร์ 081-1957303
ID line : panasda171
"เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นสิ่งเดียวบนโลกที่ทุกคนได้มาเท่ากัน อยู่ที่ว่าคุณจะใช้เวลาที่ผ่านไปในแต่ละนาทีให้คุ้มค่าอย่างไร 😄 REAL MEMBERS 😄 ตอบโจทย์ระยะยาว เพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ใช้สร้างประโยชน์และสิ่งดีๆในชีวิต และส่งต่อความสุขให้คนรอบข้าง สังคม ประเทศชาติต่อไป 🌸"

นิธินันท์ ขวัญงาม
เบอร์ติดต่อ : 062-462-6693
Line : majhthanksman
www.facebook.com/majh.g (Majh Thanʞsman)
รหัสสปอนเซอร์ : GGBQFPFA
*** จงให้และให้ก่อนเสมอ ยิ่งให้ยิ่งได้รับ
*** ให้ความสบายใจ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ^^

พงษ์จักร แสงจันทร์
เบอร์สปอนเซอร์ HJBQFPFA
เบอร์ติดต่อ 081-485-8468
Facebook : www.facebook.com/ounjang4
Line ID : evildean
"เปลี่ยนโลกกัน"

กุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร
รหัสสปอนเซอร์ : HEIQFPFA
เบอร์โทรติดต่อ : 081-8580023
ID line : kully555
Face book : KW Panda Love
"ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างความสำเร็จได้แค่ปลายนิ้ว"

สงกรานต์ วจนะเสถียร
รหัสสปอนเซอร์: FABQFPFA
เบอร์โทรติดต่อ: 0895441954
FB: https://www.facebook.com/songkranSETPointer
Line: setpointer

ยงยศ เดชสุรพิชิต
รหัสสปอนเซอร์ : HMDPFPFA
เบอร์โทรติดต่อ : 061-5462952
ID line : yongyotde
Face book : yongyot dechsurapichit
"REAL MEMBERS อาจไม่ช่วยให้คุณรวย แต่อาจช่วยให้คุณมีเงินใช้ได้ทุกวัน"

ประพัชร์ ลาภอำนวยทรัพย์
รหัสสปอนเซอร์ : IEBQFPFA
เบอร์ติดต่อ : 0819955228
LINE ID : prapach
สโลวแกน : นี่แหละ "แอพอำนวยทรัพย์" ทรัพย์ง่ายๆหาได้ที่นี่

ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์
LINE ID: pthantip043
เบอร์ติดต่อ 089-094-0007 E-mail:pthantip@gmail.com
MLM Code: ACBQFPFA
Motto: แค่คลิ๊กวันละนิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้

เฉลิม บุญโชติ
Mobile: 082-4895591
LineID: chalermb23
Facebook: Chalerm Boonchote
Sponsor: PLRPFPFA
สโลแกน: สายตรง ที่พร้อมให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง ทุกช่องทางที่ติดต่อกันได้

รหัส: LDCQFPFA
ชื่อ: อัฏฐวัฒณ์ พูลกำลัง
ID Line: authbasic
เบอร์โทร:0880601968
สโลแกน: ใช้เวลาว่าง สร้างโบนัสปลายปี ด้วยREAL MEMBERS

ดำรัส พลเมือง
รหัสสปอนเซอร์ : HQNQFPFA
เบอร์โทรติดต่อ : 089-832-0382
ID line : kruboydss
Face book : Pee Dae Boyd
"ไว้ใจ เชื่อใจในเรา REAL MEMBERS"